Blog

Shop thân thiện, nhiệt tình

Đặng Phước Tường
Đặng Phước Tường
Read More
Biết được sản phẩm qua mạng và lần đầu đến shop, cảm nhận của mình về shop là thân thiện, nhiệt tình.

Trả lời