Mỗi góp ý từ khách hàng sẽ được xem xét kĩ càng và có thể trở thành những thay đổi tại SaigonSneaker