Staff Review

Nike Air Force 1 Uitility LV8 – Trắng

Nike AF1 đã quá nổi tiếng và phổ biến. LV8 sẽ là sự lựa chọn khác biệt nhưng vẫn giữ nguyên vẹn form giày. 

Trả lời