Staff Review

New Balance WRT 300 Retro Vintage – Trắng

Không thích Stansmith cũng không thích Superstar. Thử WRT 300. Mang basic, êm và lạ không đụng hàng nhiều nha.

Trả lời