#STAFF_SELFIE
#STAFF_REVIEW
  • Size thường mang: 42
  • Size mang vừa ở shop: 42

Đôi này đẹp hơn nhiều so với tôi nghĩ , có thể đây sẽ là đôi giày tui thích nhất , mang rất thoải mái và có thể mang trong tất cả các dịp.

@Anh

SẢN PHẨM LIÊN QUAN:

Scroll to Top