Staff Review

Air Max 90 – Trắng

#STAFF_SELFIE

air max 90 trắng chụp đứng

air max 90 trắng chụp gót

air max 90 trắng chụp ngồi


Previous
Next
#STAFF_REVIEW

  • Size thường mang: 42
  • Size mang vừa ở shop: 42

Đôi này đẹp hơn nhiều so với tôi nghĩ , có thể đây sẽ là đôi giày tui thích nhất , mang rất thoải mái và có thể mang trong tất cả các dịp.

@Anh

Air Max 90 – Trắng


HOT

BÁN CHẠY TRONG THÁNG