Premium Box

165,000 123,750

Premium Box bao gồm

Hộp giày

Hộp giày thương hiệu
Chi phí: 50.000đ

Double Box

Giúp giữ hộp giày nguyên ven trong quá trình vận chuyển.
Chi phí: 30.000đ

Túi lót

Chi phí: 35.000đ

1 Cặp dây giày

Dây giày đi kèm (khác với dây giày chính)
Chi phí: 25.000đ

Lacetags

Chi phí: 25.000đ

Bọc đế giày

coming soon...