That was why I bought 2

Trần Lê Cẩm Tú

5/5
  • Phone: xxxx27
  • Địa chỉ: PN, HCM
  • Đã mua: Tại cửa hàng
  • #size-thường-mang: 36
  • #size-đã-mua: 36
  • Staffs were very kind to give me many options.
  • Good store to come.
  • Shoes had a good quality, not cheat me. That was why I bought 2.

SẢN PHẨM ĐÃ MUA:

Scroll to Top