Customer Review

Em converse này thì mang đi Đà Lạt sau đó liền luôn

Đây là lần đầu mình mua giày ở Saigonsneaker, cảm nhận đầu tiên là các bạn bán hàng khá nhiệt tình dễ thương. Lựa chọn một hồi mình kiếm được hai em vừa ý. Em converse này thì mang đi Đà Lạt sau đó liền luôn, ta nói nó cưng và hợp với mấy bộ đồ dễ sợ. Ngoài ra, mang cũng êm, mình đi bộ nhiều không thấy đau chân nhiều mặc dù ẻm không hợp để đi bộ. Nói chung là hài lòng, sẽ ủng hộ shop.