Nói chung quá tốt điii <3

Nguyễn Tấn Phát

5/5
  • Phone: xxxx43
  • Địa chỉ: Q.7, HCM
  • Đã mua: Online
  • #size-thường-mang: 41
  • #size-đã-mua: 41

Mang rất êm chân, chất lượng siuuu tốt luôn chụp hình flash phản quang lại. Nói chung quá tốt điii <3

SẢN PHẨM ĐÃ MUA:

Scroll to Top