Customer Review

Nói chung quá tốt điii <3

Mang rất êm chân, chất lượng siuuu tốt luôn chụp hình flash phản quang lại. Nói chung quá tốt điii <3