Customer Review

Hình ảnh giày đẹp như trên web

Hình ảnh giầy đẹp như trên web. Đóng gói cẩn thận. Còn có cả thiệp cảm ơn.Giầy đi vào êm chân. Rất vừa lòng về shop.

Trả lời