Customer Review

Đôi giầy đi rất êm

D3E6433C-649B-476C-9D3F-B003246AC434---ong-hao
Đã mua online

Lộc Nguyễn

19/4/2020

Đôi giầy đi rất êm,đẹp

Đây là review đã được nhân viên SaigonSneaker.com đăng lại. Bạn có thể vào trực tiếp sản phẩm Style 36 Retro Sport Gibraltar Sea  để xem review gốc của khách hàng.

Trả lời