Customer Review

Chất lượng giày tốt miễn chê

Chất lượng giày tốt miễn chê. Nhưng lúc mua giày CV Chuck 70 x PEACEMINUSONE (1970s) thì trên hình quảng cáo có cả chữ kí in lên giày, lúc giày về thì không có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *